Vùng 2 Hải quân phát động phong trào “Không có khói thuốc lá”

Đợt phát động nhằm thực hiện Chỉ thị 7061/CT-BTL ngày 14-6-2018 của Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện không khói thuốc lá trong Quân chủng. Các cơ qu

Bệnh viện Chợ Rẫy đón nhận 8 kỷ lục Việt Nam về hiến và ghép tạng
20 năm hút thuốc, người đàn ông mắc ung thư thanh quản
Hỏng tuỵ, gan to vì uống rượu liên tục cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam
Đợt phát động nhằm thực hiện Chỉ thị 7061/CT-BTL ngày 14-6-2018 của Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện không khói thuốc lá trong Quân chủng.
Các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn 125 ký kết thi đua

Ngày 6/8, một số đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đồng loạt tổ chức phát động phong trào “Không có khói thuốc lá”.

Đợt phát động nhằm thực hiện Chỉ thị 7061/CT-BTL ngày 14-6-2018 của Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện không khói thuốc lá trong Quân chủng.

Trước khi tổ chức phát động phong trào “Không có khói thuốc lá”, một số đơn vị trong Vùng đã tổ chức một số đợt tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; tác hại của việc hút thuốc lá đối có sức khỏe con người bằng nhiều hình thức như: Mô hình “Chi đoàn không khói thuốc lá” có 100% đoàn viên, thanh niên cam đoan bỏ thuốc và không hút thuốc lá; thông qua một số thiết chế văn hóa như: Phòng Hồ Chí Minh, bảng tin thi đua, tin truyền thanh nội bộ, băng rôn, khẩu hiệu…

Đợt phát động nhằm tạo phong trào sâu rộng, thi công thức tự giác nói không có thuốc lá tới mọi quân nhân và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội không hút thuốc lá, hướng tới triệt để “không có khói thuốc lá” trong đơn vị.