Từ 01/7/2018, tiền trợ cấp thai sản tăng thêm 180.000 đồng

Từ ngày 01/7/2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đấy gọi tắt là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 180.000 đồng so có mứ

Trẻ sơ sinh rách đầu do sản phụ tự sinh ở nhà, mẹ chồng lấy dao rạch cho dễ đẻ
Lần đầu tiên đặt túi phình động mạch não không cần gây mê
755 nghìn người chết mỗi năm, lời cảnh tỉnh của Giám đốc Bệnh viện 108
Từ ngày 01/7/2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đấy gọi tắt là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 180.000 đồng so có mức trợ cấp hiện hành.

Trợ cấp thai sản được tăng lên là do Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (vừa được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2017) nêu rõ mức lương bổng cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018. Đồng thời, theo quy định tại Điều 38 của Luật BHXH năm 2014: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương bổng cơ sở ở tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham dự bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương bổng cơ sở ở tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, từ 01/7/2018, mức trợ cấp thai sản sẽ là 2.780.000 đồng, tăng 6,923% so với mức hiện nay (2.600.000 đồng).

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kien-thuc/