Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM công bố điểm chuẩn 2018

Hôm nay (6/7) trường Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã ra mắt điểm sàn xét tuyển cũng như chỉ tiêu vào các ngành của trường. Đay cũng là trườn

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM
Phần Lan xóa bỏ học từng môn riêng lẻ
Học sinh giỏi thành sinh viên kém, lỗi do ai?
Hôm nay (6/7) trường Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã ra mắt điểm sàn xét tuyển cũng như chỉ tiêu vào các ngành của trường. Đay cũng là trường ĐH Thứ nhất của cả nước ra mắt điêm xét tuyển trong mùa tuyển sinh 2018 – 2019.

Theo đây, ngành Công nghệ thực phẩm ở trường Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM năm 2018 tuyển 360 chỉ tiêu có mức điểm cao nhất so có các ngành khác là 17 điểm.

Cụ thế, điểm xét tuyển các ngành ở Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM như sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/