Trường buộc thôi học hơn 360 sinh viên

. Theo Trưởng phòng Đào tạo, các sinh viên nhận cảnh báo học vụ lần này nếu không cải thiện kết quả học tập, hoặc tiếp tục bỏ học sẽ bị buộc thôi học.

Nữ sinh viên giỏi Văn đam mê khoa học
Sinh viên tất bật làm thêm dịp Tết
Làm thế nào để sinh viên không ngủ gật
. Theo Trưởng phòng Đào tạo, các sinh viên nhận cảnh báo học vụ lần này nếu không cải thiện kết quả học tập, hoặc tiếp tục bỏ học sẽ bị buộc thôi học. Ngày 12/5, TS Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Tây Nguyên cho biết, nhà trường vừa ra quyết định buộc thôi học 363 sinh viên và cảnh báo học vụ với 817 em khác. “Nguyên nhân dẫn đến bị buộc thôi học là sinh viên tự ý bỏ học và điểm trung bình cả học kỳ quá thấp

Ngày 12/5, TS Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Tây Nguyên cho biết, nhà trường vừa ra quyết định buộc thôi học 363 sinh viên và cảnh báo học vụ với 817 em khác. Quyết định này dựa trên kết luận của Hội đồng xét thôi học, dừng học của Đại học Tây Nguyên.
Số sinh viên bị buộc thôi học nhiều nhất ở Khoa Kinh tế với 110 em, tiếp đến là Khoa Nông lâm nghiệp có 98 em, Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ có 70 em. Khoa Y dược có số lượng sinh viên bị buộc thôi học ít nhất với 11 em. Khoa có số lượng sinh viên bị cảnh cáo học vụ nhiều nhất là Nông lâm nghiệp (262), Kinh tế (170) và Y dược (123 sinh viên)…
“Nguyên nhân dẫn đến bị buộc thôi học là sinh viên tự ý bỏ học và điểm trung bình cả học kỳ quá thấp. Trước khi đuổi, trường đã nhắc nhở bằng văn bản gửi đến từng sinh viên và công khai trên trang web của trường. Việc đuổi học được thực hiện theo đúng Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo hệ tín chỉ”, TS Hòa cho biết.
Theo Trưởng phòng Đào tạo, các sinh viên nhận cảnh báo học vụ lần này nếu không cải thiện kết quả học tập, hoặc tiếp tục bỏ học sẽ bị buộc thôi học. Nhà trường bắt đầu đào tạo hệ tín chỉ từ năm 2009. Từ đó đến nay, học kỳ nào trường cũng xét buộc thôi học và cảnh báo học vụ. Đầu khóa học và năm học, trường đã phổ biến quy chế 43 cho sinh viên.


Trước đó, Đại học Tây Nguyên đã buộc thôi học 325 sinh viên và cảnh báo học vụ 609 em ở học kỳ 2, năm học 2013-2014.
Nguyễn Duy