Hình 1: Triều Tiên khai trương cửa hàng trực tuyến cho người dân

Hình 1: Triều Tiên khai trương cửa hàng trực tuyến cho người dân