Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Sở Y tế TP.HCM

Thực hiện cải một sốh hành chính ở Sở Y tế TP.HCM, trong đây trọng tâm là cải một sốh hành chính trong việc cung cấp một số dịch vụ công trong vận hàn

Phát hiện bệnh nhân mắc căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bị “lãng quên”
Bác sĩ người Việt tại Mỹ: Việt Nam nên bỏ kỳ thi bác sĩ nội trú!
Tình dục có thể là vắc-xin ngừa cúm hiệu quả nhất
Thực hiện cải một sốh hành chính ở Sở Y tế TP.HCM, trong đây trọng tâm là cải một sốh hành chính trong việc cung cấp một số dịch vụ công trong vận hành cấp phép của Sở Y tế, năm 2016 Sở Y tế đã đăng ký triển khai 18 dịch vụ công trực tuyến.

18 dịch vụ công trực tuyến được đăng ký triển khai bao gồm 15 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm và lĩnh vực Khám, chữa bệnh, đặc thù đã triển khai 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế.

Dịch vụ công trực tuyến đã có lại rất nhiều tiện ích cho một số tổ chức, công ty khi tham dự, đặc thù là tiện lợi trong chuyển nhượng và tiết kiệm về mặt thời gian.

Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến một số mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các chuyển nhượng trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

Việc chi trả lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp ở cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Còn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng chi trả lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.

Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Mặt khác, thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 lãnh đạo cơ quan có thể giám sát được quy trình xử lý hồ sơ công việc, thời gian xử lý hồ sơ của từng bộ phận, chuyên viên góp phần làm tăng trách nhiệm của một số cơ quan cung cấp dịch vụ cũng như cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm và lĩnh vực Khám, chữa bệnh ở Sở Y tế đô thị Hồ Chí Minh của một số cơ sở hành nghề còn rất thấp, mà lý do chính là do công tác tài liệu, truyền thông, giải đáp sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Y tế còn hạn chế bởi thế cơ sở hành nghề chưa tiếp cận được dịch vụ này.

Do vậy trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ triển khai đồng loạt nhiều vận hành nhằm tăng tỉ lệ cơ sở hành nghề sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở Sở Y tế như tăng cường một số hoat động tài liệu, truyền thông, giải đáp qua cổng tài liệu điện tử Sở Y tế, qua ra mắt trực tiếp ở phòng tiếp nhận hồ sơ, triển khai vận hành giải đáp, hỗ trợ ở văn phòng Sở đối có một số cơ sở hành nghề có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kien-thuc/