TP.HCM: Tự chủ nhân sự trong các trường THPT

Dự kiến sau năm 2020, 100% những trường THPT ở TPHCM sẽ tự chủ về nhân sự. Sở GDĐT TPHCM cho biết, đến đầu năm 2016, toàn đô thị đã có 14 trường cao đ

Niềm vui đến trường của bé
Những thí sinh “đặc biệt” được bố trí phòng thi riêng tại kỳ thi THPT Quốc gia
Việt nam lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu
Dự kiến sau năm 2020, 100% những trường THPT ở TPHCM sẽ tự chủ về nhân sự.

Sở GDĐT TPHCM cho biết, đến đầu năm 2016, toàn đô thị đã có 14 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường chuyên biệt, trường mầm non trực thuộc được phân cấp tuyển dụng.

Từ năm 2017 – 2020, TPHCM tiếp tục phân cấp trong tuyển dụng đối có những trường chuyên, năng khiếu và 24 trường THPT. Sau năm 2020, 100% những trường THPT sẽ tự chủ về nhân sự.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM phân tách, những đơn vị khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao hiệu quả hơn để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện tăng nguồn thu.

Ngoài ra, những đơn vị cũng thi công quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển vận hành sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi.

Khó khăn nhất trong việc thực hiện tự chủ nhân sự của TPHCM giai đoạn này là 1 số chức danh thực sự cần thiết trong nhà trường như giám thị, giáo viên giải đáp tâm lý… chưa được quy định trong địa điểm việc làm nên không có định biên để tuyển dụng.

Về vấn đề tự chủ tài chính, đến nay đô thị có 5 đơn vị tự chắc chắn trọn vẹn kinh phí vận hành; có hơn 1.220 đơn vị tự chắc chắn 1 phần kinh phí vận hành và có 98 đơn vị do ngân sách nhà nước chắc chắn trọn vẹn kinh phí vận hành.

5 năm qua, số trường ngoài công lập ở TPHCM tăng thêm gần 170 trường (24,7%), số học sinh tăng lên trên 58.200 em. Hiện đô thị có 21 trường phổ thông có nhân tố nước ngoài có 1.345 giáo viên và dao động 10.800 học sinh.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/