Hình 1: TP HCM chưa công nhận Hội đồng quản trị mới của ĐH Hoa Sen

Hình 1: TP HCM chưa công nhận Hội đồng quản trị mới của ĐH Hoa Sen