Tiếp tục triển khai thanh tra thu chi và tình trạng dạy thêm đầu năm học

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 1030 về việc tiếp tục triển khai công tác thanh tra DTHT (dạy thêm học thêm) và thu chi đầu năm học. Công vă

Thanh Hoá: Xót xa lớp học ọp ẹp, 2 khối ngồi chung một phòng
Tâm sự thật lòng của ông bố 18 năm làm hội trưởng hội phụ huynh
Lùm xùm quanh vụ trường Lương Thế Vinh: Mạng là ảo nhưng tổn thương là thật
Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 1030 về việc tiếp tục triển khai công tác thanh tra DTHT (dạy thêm học thêm) và thu chi đầu năm học.

Công văn có nêu rõ: Vừa qua, Thanh tra 1 vài sở đã tích cực triển khai việc thanh tra, kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm và thu chi trên địa bàn.

Theo báo cáo của 1 vài sở cho thấy: Hầu hết 1 vài sở đã thi công kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều sở đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra như: Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ngãi …

Qua thanh tra, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời 1 vài hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm 1 vài vi phạm (Thanh Hóa, Hà Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng …). Qua đây, trật tự, kỷ cương trong việc DTHT và thu chi đầu năm học được cải thiện, dư luận đồng tình.

Tuy vậy, vẫn còn 1 số sở triển khai chưa quyết liệt, chậm báo cáo gây gặp khó trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Tình hình thu chi đầu năm học, DTHTvẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Chánh Thanh tra Bộ GDĐT yêu cầu 1 vài đồng chí Chánh Thanh tra sở GDĐT tổ chức rút bí kíp để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và DTHT trong 1 vài cơ sở giáo dục, góp phần khắc phục căn bản hiện trạng thu chi, DTHT trái quy định, thi công môi trường giáo dục lành mạnh.

Bên cạnh đây, yêu cầu tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học và DTHT trong Báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017- 2018.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/