Hình 1: Thưởng thức ẩm thực Việt trong những ngày đầu Xuân ở Canada

Hình 1: Thưởng thức ẩm thực Việt trong những ngày đầu Xuân ở Canada