Thừa Thiên – Huế: Hỗ trợ 18.375 kg gạo cho 309 học sinh khó khăn

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có chọn lọc hỗ trợ, phân bổ 18.375 kg gạo dự trữ quốc gia cho 309 học sinh gặp khó trong học kỳ II năm học 2017 – 2018.

TP.HCM: Thí sinh than đề tiếng Anh dài và khó
Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Luật Hà Nội năm 2018
Tổng cục Dự trữ Nhà nước VN bàn giao 5.000 tấn gạo tặng nhân dân Cuba
UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có chọn lọc hỗ trợ, phân bổ 18.375 kg gạo dự trữ quốc gia cho 309 học sinh gặp khó trong học kỳ II năm học 2017 – 2018.
309 học sinh gặp khó ở Thừa Thiên – Huế sẽ được hỗ trợ gạo trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

Theo đây, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có Quyết định số số 578/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 về việc phân bổ 18.375 kg gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 309 học sinh trong học kỳ II năm học 2017 – 2018 theo quy định ở Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 15kg gạo/ tháng.

Cụ thể, trong 309 học sinh được nhận hỗ trợ gạo thì TP.Huế có 3 học sinh, thị xã Hương Trà 34 học sinh, huyện Phú Vang 1 học sinh, huyện Quảng Điền 3 học sinh, huyện Phong Điền 9 học sinh, huyện Nam Đông 1 học sinh và huyện A Lưới 258 học sinh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế ở một số huyện miền núi vẫn còn nhiều học sinh gặp khó, việc hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó sẽ góp phần giảm gặp khó cho học sinh, gia đình và nhà trường, duy trì mật độ học sinh đến trường, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục địa phương.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/