Thủ tướng quyết định thí điểm thành lập BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ vừa chọn lọc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm đô thị Đà Nẵng. Thủ tướng vừa chọn lọc thí điểm thành lập Ban Quản l

Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh: Sản phụ tử vong là bất khả kháng
Cho trẻ uống thuốc tăng chiều cao thần tốc nguy hiểm như thế nào?
Bài thuốc giảm cân, thải độc đơn giản dễ làm từ củ sả
Thủ tướng Chính phủ vừa chọn lọc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm đô thị Đà Nẵng.

Thủ tướng vừa chọn lọc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm đô thị Đà Nẵng.

Theo chọn lọc, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đô thị Đà Nẵng là cơ quan thuộc UBND đô thị Đà Nẵng.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đô thị thực hiện công dụng giúp UBND đô thị tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện công dụng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: 3 phòng chuyên môn; 5 Đội nghiệp vụ và 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm.

Thời gian thực hiện thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng 3 năm kể từ ngày 25/8/2017.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kien-thuc/