Tag: thi thpt quốc gia

Thí sinh tìm bạn cùng điểm thi THPT quốc gia trên Facebook

. Thành viên Tuyết Hương của trang cụm thi THPT - Đà Nẵng cho biết, tham gia vào trang Facebook cho các thí sinh ở khu vực miền Trung lập, em có thể t ...

Các môn thi THPT quốc gia sẽ có đề minh họa

- Có thí sinh đăng ký thi thêm 2-3 môn thi ngoài 4 môn tối thiểu nhưng sau đó không thi các môn đã đăng ký, hoặc vi phạm quy chế thi thì kết quả những ...
2 / 2 POSTS