Hình 1: Thí sinh trúng tuyển đợt 1 không được đăng ký xét tuyển bổ sung

Hình 1: Thí sinh trúng tuyển đợt 1 không được đăng ký xét tuyển bổ sung