Thanh toán thai sản không cần bản sao giấy khai sinh, chứng sinh của con

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, pháp lý công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi cô

Mốt tàn sát răng thật lắp răng giả
Lá lốt chữa bệnh gì?
Nhai chậm lại, nguy cơ tiểu đường giảm 80%
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, pháp lý công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi công dụng quản lý của BHXH Việt Nam.

Nghị quyết ban hành sẽ đơn giản hóa nhiều thủ tục như: Giải quyết hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết kết nối đối có người đang hưởng thu nhập hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng thu nhập hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng; giải quyết hưởng trợ cấp đối có nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong thu nhập hưu…

Cụ thể, đối có thủ tục “Giải quyết hưởng chế độ thai sản”: Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết theo quy định ở điểm a, điểm b khoản 1 Điều 101 Luật BHXH năm 2014.

Đối có thủ tục “Giải quyết hưởng chế độ tử tuất”: Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định ở điểm b, khoản 1 Điều 111 của Luật BHXH năm 2014.

Về thủ tục “Giải quyết kết nối đối có người đang hưởng thu nhập hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng thu nhập hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác”, Nghị quyết nêu rõ: Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao hộ khẩu thường trú ở nơi cư trú mới, bản sao chứng minh nhân dân/ hộ chiếu theo quy định ở Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam.

Trong lĩnh vực thực hiện chính sách bán hàng BHYT, Nghị quyết cũng đơn giản hóa thủ tục “Khám chữa bệnh BHYT” và thủ tục “Thanh toán trực tiếp giá thành khám bệnh, chữa bệnh BHYT” như sau: Bỏ thành phần hồ sơ giấy khai sinh đối có trẻ em dưới 6 tuổi được quy định ở khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 giải đáp thực hiện BHYT.

Trong lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, Nghị quyết nêu rõ, thủ tục “Cấp lại, đổi, điều chỉnh tài liệu trên sổ BHXH, thẻ BHYT” được đơn giản hóa như sau: Bỏ thành phần hồ sơ là giấy khai sinh; sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú quy định ở Mục I, Mục II, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo Nghị quyết, 1 số tờ khai, biểu mẫu cũng được đơn giản hóa. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2017./.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kien-thuc/