Thanh Hóa: Thiếu hơn 4.000 giáo viên, nhân viên hành chính giáo dục

Sau khi sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển thì giai đoạn này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn thiếu dao động 4.049 cán bộ, giáo viên, nhân viê

Gợi ý đáp án đề thi Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2018
Làm thế nào để nghe tốt tiếng Anh
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018
Sau khi sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển thì giai đoạn này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn thiếu dao động 4.049 cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính so có nhu cầu.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa giai đoạn này còn thiếu 4.049 CB, GV… trong ngành giáo dục.

Theo đây, sau khi thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động, tổng số CB, GV, nhân viên hành chính (NVHC) cấp THPT hiện có là 5.636 người. So có nhu cầu còn thiếu 729 người. Trong đây, cán bộ quản lý thiếu 44; GV thiếu 386; NVHC thiếu 258; chuyên trách Đoàn thiếu 41.

Đối có khối THCS sau khi điều chuyển giữa một số trường trong huyên là 1.359 người; điều chuyển xuống Tiểu học là 633 người; điều chuyển xuống Mầm non 319 người.

Sau khi thực hiện điều chuyển và hợp đồng 23 GV Tiếng Anh, tổng số CB, GV NVHC hiện có là 13.378 người, so có nhu cầu còn thừa 282 người.

Đối có cấp Tiểu học: tổng số CB, GV, NVHC hiện có là 16.528, so có nhu cầu còn thiếu 372.

Đối có ngành học Mầm non: tổng số CB, GV, NVHC hiện có là 15.174, so có nhu cầu còn thiếu 2.948.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã ban hành nhiều công văn về việc yêu cầu UBND một số huyện tiếp tục chỉ đạo và thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ CBQL, GV, NVHC của một số trường trên địa bàn huyện.

Trong việc giao biên chế, Sở GD-ĐT yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có phương án giao biên chế theo năm học, không giao theo năm tài chính. Giao bổ sung biên chế kịp thời cho ngành khi số học sinh tăng, số lớp tăng.

Trường hợp không được giao tăng biên chế, yêu cầu có phương án điều chỉnh mật độ học sinh/lớp để chắc chắn đủ GV giảng dạy.

Riêng khối THPT, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh cho tuyển GV để bổ sung cho một số trường khu vực miền núi còn thiếu nhiều.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/