Thanh Hóa: Gần 20 nghìn học sinh được nhận gạo hỗ trợ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc cấp gạo hỗ trợ cho học kỳ II năm học 2017-2018 cho học sinh một vài cấp học trên địa bàn.Học kỳ II

Cuộc thi sản xuất phim ngắn về an toàn cho bé gái ở nơi công cộng
Hà Tĩnh: 83 em vắng mặt, 1 em bị kỷ luật do mang điện thoại vào phòng thi
Thành lập doanh nghiệp trong các trường ĐH
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc cấp gạo hỗ trợ cho học kỳ II năm học 2017-2018 cho học sinh một vài cấp học trên địa bàn.
Học kỳ II năm học 2017-2018 toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 20.000 học sinh được nhận hỗ trợ gạo.

Theo đây, tổng số học sinh được nhận gạo hỗ trợ là 19.313 học sinh của 246 trường trên địa bàn tỉnh có tổng số lượng gạo được nhận hỗ trợ học kỳ II năm học 2017-2018 là 1.174.740kg; trong đây, số lượng gạo của học kỳ I còn lại 36.600 kg, số lượng gạo cấp cho học kỳ II là 1.138.140 kg.

Đối tượng được nhận hỗ trợ gạo là học sinh đang theo học ở một vài trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT và THPT có nhiều cấp học thuộc đối tượng được hưởng chính sách bán hàng hỗ trợ theo quy định ở Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Mức hỗ trợ được quy định đối có mỗi học sinh là 15kg/01 tháng/1 học sinh trong danh sách được nhận gạo hỗ trợ.

Nguồn gạo hỗ trợ được lấy từ nguồn dự trữ quốc gia theo Quyết định số 40/QĐ-TCDT ngày 25/01/2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2017-2018.

Các đơn vị tính năng phối hợp có nhau để triển khai việc hỗ trợ cấp phát gạo đến một vài huyện, một vài trường và đến tay từng học sinh.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đâyng bao, vận chuyển và giao gạo đến một vài điểm trường chính của một vài trường có học sinh được hỗ trợ, chắc chắn đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, UBND một vài huyện, xã và một vài đơn vị được hỗ trợ có trách nhiệm phối hợp có Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ đồng thời cấp, kịp thời đến đối tượng được nhận gạo.

Bên cạnh đây, Sở Tài chính thẩm định dự toán chi phí vận chuyển gạo. Ngoài ra Sở GD&ĐT phối hợp có Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa và một vài đơn vị liên quan giải đáp, kiểm tra UBND một vài huyện thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh chắc chắn đúng quy định.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/