Thái Bình đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá đến năm 2020

Thái Bình đã thi công kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đến năm 2020 có tinh thần quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của Luật phòng,

Bệnh viện Chợ Rẫy yêu cầu bệnh nhân không đưa tiền, quà cho nhân viên y tế
Đình chỉ lưu hành thuốc tiêu hóa Neopeptine
Bệnh viện K đón tiếp và khám bệnh từ 5h45 sáng
Thái Bình đã thi công kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh đến năm 2020 có tinh thần quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Các khu vực bến xe, nhà ga được treo biển cấm hút thuốc


Đặc biệt, tỉnh ưu tiên công tác công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến 1 vài sở, ngành và 1 vài cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến làm việc về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại do thuốc lá gây ra, từ đây 1 vàih tân hành vi hút thuốc, giảm dần mật độ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Phấn đấu giảm nhu cầu sử dụng và tăng cường kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp 1 vài sản phẩm thuốc lá và tiêu thụ thuốc lá trên địa bàn tỉnh nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra. Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc.

Ban chỉ đạo Phòng chống thuốc lá tỉnh Thái Bình đặt chỉ tiêu giảm mật độ hút thuốc lá trong 1 số nhóm đối tượng sau: Thanh thiếu niên (từ 15 – 24 tuổi): Từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020; Nam giới: Từ 47,4% năm 2011 xuống 39% năm 2020; Nữ giới: Xuống dưới 1,4% năm 2020.

Trong đây, Sở Y tế là cơ quan thường trực của Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá; đầu mối phối hợp có 1 vài sở, ban, ngành, đoàn thể để tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện 1 vài chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng chống tác hại của thuốc lá trong phạm vi toàn tỉnh; hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.