Sinh viên tình nguyện chở thí sinh đến điểm thi

30/6 sáng từ 8h Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai

Thí sinh rút hồ sơ ở Đại học Đà Nẵng chỉ trong 15 phút
Luyện ngôn ngữ hình thể để học giỏi tiếng Anh
Thí sinh đăng ký dự thi năm 2015 như thế nào

30/6

sáng

từ 8h

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

1/7

sáng

Toán

180 phút

7 giờ 55

8h

chiều

Ngoại ngữ

90 phút

13 giờ 45

14h

2/7

sáng

Ngữ văn

180 phút

7 giờ 55

8h

chiều

Vật lí

90 phút

13 giờ 45

14h

3/7

sáng

Địa lí

180 phút

7 giờ 55

8h

chiều

Hóa học

90 phút

13 giờ 45

14h

4/7

sáng

Lịch sử

180 phút

7 giờ 55

8h

chiều

Sinh học

90 phút

13 giờ 45

14h

Lan Hạ

Ánh Viên vào đề thi Văn

* Yêu cầu về hình thức:

– Học sinh có kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội, bộc lộ rõ quan điểm của cá nhân; lập luận chặt chẽ, thuyết phục; dẫn chứng cụ thể.

– Cách trình bày nội dung đoạn viết chặt chẽ, đúng phép lập luận tổng – phân – hợp

– Diễn đạt trong sáng, lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi viết câu, lỗi diễn đạt

– Độ dài đúng quy định (khoảng 12 câu)

* Thực hành tiếng Việt đúng yêu cầu:

+ Câu có phần tình thái

+ Sử dụng phép lặp để liên kết câu

0,75

0,25

0,5

 

Phần II

(5 điểm)

I.