Sắp công bố đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018

Bộ GDĐT sẽ ra mắt đề thi xem xét vào cuối tháng 01/2018 tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có thể xem xét, làm quen có định dạng của một vài đề th

Cô giáo bị bắt quỳ: “Tôi chịu sức ép lớn từ phụ huynh”
Bộ GD&ĐT công bố đường dây nóng phản ánh tiêu cực kỳ thi THPT quốc gia 2018
Lo sợ phải hoà nhập đám đông khi bước vào đại học
Bộ GDĐT sẽ ra mắt đề thi xem xét vào cuối tháng 01/2018 tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có thể xem xét, làm quen có định dạng của một vài đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT chỉ đạo một vài cơ sở giáo dục thực hiện nội dung ôn tập Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 bao gồmnội dung chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT,trong đây tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Chú ý một vài nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo giải đáp ở Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. Bộ GDĐT sẽ ra mắt đề thi xem xét vào cuối tháng 01/2018 tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có thể xem xét, làm quen có định dạng của một vài đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ ra mắt đề xem xét thi THPT quốc gia 2018 (ảnh minh họa)

Bên cạnh đây, thi công kế hoạch dạy học, ôn tập năm 2018 thích hợp có từng trường, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, chắc chắn sức khỏe của học sinh. Tổ chức ôn tập cho các học sinh đã đã đi vào làm việc chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập thích hợp có điều kiện thực ở.

Đồng thời, chỉ đạo một vài cơ sở giáo dục tổ chức tốt làm việc dạy học và kiểm tra, phân tách trong năm học theo giải đáp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối có giáo dục trung học và giáo dục không ngừng nghỉ, Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc giải đáp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018, Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 về việc giải đáp thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018; đã đi vào làm việc chương trình giáo dục thích hợp có khung kế hoạch thời gian năm học.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, phân tách theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình. Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc giải đáp biên soạn đề kiểm tra. Chỉ đạo thực hiện việc phân tách, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GDĐT; thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/