Ra mắt sách “Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam”

Vừa qua, Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức buổi công bố cuốn sách “Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam” có hi vọng cuốn sá

Dừng VNEN, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh không thể “phủi tay” nhẹ nhàng như vậy
Đổi mới quản lý giáo dục Đại học, kinh nghiệm từ mô hình tự chủ
ĐH Tài nguyên & Môi trường HN: 3 ngành mới, đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa
Vừa qua, Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức buổi công bố cuốn sách “Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam” có hi vọng cuốn sách sẽ có đến một số thông tin hữu ích về giáo dục đến có bạn đọc.

Cuốn sách “Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam” là tập hợp một số bài viết của tác giả Nguyễn Quốc Vương (SN 1982, từng là nghiên cứu sinh ngành Giáo dục lịch sử ở Đại học Kanazawa Nhật Bản) về một số vấn đề liên quan đến giáo dục Việt Nam từ tháng 4/2014 đến nay.

Cuốn sách đã trình bày về cuộc tranh luận triết lý giáo dục ở Việt Nam được nhắc đến một sốh đây gần 15 năm và tiếp diễn liên tục từ đây đến nay mà chưa có 1 định nghĩa thuyết phục nào về vấn đề này.

Tác giả Nguyễn Quốc Vương chia sẻ ở buổi lễ công bố sách

Tác giả Nguyễn Quốc Vương cho rằng: Sự tồn ở của thuật ngữ “triết lý giáo dục” trong một số văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục của Nhật Bản và mức độ phổ biến của nó trong giới giáo dục và xã hội Nhật Bản đã giúp tác giả củng cố niềm tin về tư duy lấy triết lý giáo dục làm “cơ cấu” để khảo sát một số vấn đề giáo dục đương đại.

Do vậy, trong cuốn sách “Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam”, tác giả Nguyễn Quốc Vương đã mạnh dạn đưa ra 1 một sốh hiểu ngắn gọn về triết lý giáo dục.

Triết lý giáo dục cho dù được biểu đạt thành câu chữ, được luật hóa 1 một sốh có chủ đích hay biểu hiện tiềm ẩn dưới nhiều dạng thức văn bản khác nhau thì nó vẫn gồm hai thành tố chủ yếu: Một là “hình ảnh xã hội tương lai” (xã hội mơ ước) mà nền giáo dục ấy muốn hướng tới. Triết lý giáo dục phải “gọi tên” được xã hội ấy và chỉ ra một số đặc trưng căn bản nhất của nó.

Hai là, “hình ảnh con người mơ ước” mà nền giáo dục đây muốn tạo ra. Đây sẽ là một số con người cải tạo xã hội hiện thời để tạo ra xã hội mới – xã hội tương lai có một số đặc trưng được phác thảo ở trên và đồng thời họ cũng sẽ phải là một số người bảo vệ xã hội ấy. Những con người này phải có một số năng lực, phẩm chất, thái độ thích hợp có xã hội mà họ sẽ trở thành chủ sở hửu.

Cũng theo tác giả này, khi tìm kiếm triết lý giáo dục của 1 nước nào đây người ta sẽ phải tìm kiếm hai bộ phận cấu thành triết lý giáo dục nói trên ở trong Hiến pháp, một số bộ luật liên quan tới giáo dục, một số bản quan trọng của ngành giáo dục như một số bản chương trình, thông tin giải đáp giáo viên. Chỉ khi tư duy như thế, chúng ta sẽ thấy, triết lý giáo dục vừa giống như là đích đến vừa bao hàm một số dấu hiệu chỉ dẫn để chúng ta tìm thấy con các con phố tiến đến đích ấy.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/