Quảng Bình: Thanh tra đột xuất trường Trung cấp Kinh tế

Thời gian qua, dư luận xôn xao liên quan đến một vài sai phạm ở Trường trung cấp kinh tế Quảng Bình; trước tình hình đây, UBND tỉnh đã ban hành chọn l

Phát hiện ứng viên chưa đạt chuẩn vẫn được công nhận phó giáo sư
VinUni quyết tâm ghi danh bản đồ giáo dục toàn cầu
Học bổng Cô giáo Nhế: 13 năm nâng bước em đến trường
Thời gian qua, dư luận xôn xao liên quan đến một vài sai phạm ở Trường trung cấp kinh tế Quảng Bình; trước tình hình đây, UBND tỉnh đã ban hành chọn lọc Thanh tra đột xuất làm rõ đúng, sai đối có trường này.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc thanh tra đột xuất đối có Trường trung cấp kinh tế Quảng Bình (trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội). Những nội dung thanh tra đột xuất làm rõ như: công tác quản lý tài chính, ngân sách; công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, dạy nghề ở Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2016 đến ngày 30-6-2018; một vài vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra trước và sau thời kỳ thanh tra đều được tham khảo, kết luận.

Công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo là 1 trong một vài nội dung Đoàn thanh tra đột xuất của UBND tỉnh vào cuộc làm rõ.

Đoàn thanh tra gồm đại diện một vài đơn vị Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp có Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục-Đào tạo và Sở Tài chính. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày mở bán chọn lọc thanh tra.

Quyết định của UBND tỉnh giao Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra làm rõ đúng, sai trong việc thực hiện một vài quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, dạy nghề ở Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

Trước đây, 1 số công dân đã có đơn tố cáo về một vài dấu hiệu sai phạm ở Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã nhiều lần thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định đối tượng được miễn giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và đối tượng hưởng được chính sách bán hàng nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg.

Đến ngày 13/7/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc yêu cầu thành lập Đoàn thanh tra của tỉnh để thanh tra một vài nội dung đơn tố cáo đối có Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/