Hình 1: Phụ huynh xin giảm kỷ luật cho thầy giáo dùng gậy tre đánh học sinh

Hình 1: Phụ huynh xin giảm kỷ luật cho thầy giáo dùng gậy tre đánh học sinh