Hình 1: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam:

Hình 1: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: