Phát động phong trào “Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52”

Chiều 7/8, ở TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức phát động phong trào “Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52”. Ch

Buồn vì về hưu non, rước phải ung thư phổi
Con gái nghiện Facebook bị bố mẹ đánh thuốc mê đưa vào viện
Những vấn đề về sức khỏe mà 12 thiếu niên Thái có thể gặp sau khi được giải cứu
Chiều 7/8, ở TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức phát động phong trào “Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52”.
Chỉ huy những phòng, xưởng ký kết thực hiện phong trào

Theo đây, nhằm thực hiện phong trào có hiệu quả, Nhà máy đã đề ra phương châm “trên trước, dưới sau; lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu thực hiện trước, cán bộ, nhân viên thực hiện sau” đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên truyền thanh nội bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, pano, áp phích; lồng ghép giáo dục, phổ biến những văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong vận hành mỗi ngày của bộ đội; tổ chức tọa đàm thanh niên, thực hiện mô hình “Chi đoàn không khói thuốc lá”.

Đã có 100% tập thể, cá nhân cam đoan không khói thuốc lá trong phòng, xưởng, thực hiện bỏ hút thuốc lá hoàn toàn trong toàn Nhà máy từ ngày 1-12-2018; làm tốt công tác khen thưởng, xử phạt, gắn kết quả thực hiện phong trào vào phân tách nhận xét cuối năm 2018.

Sau phát động, những phòng, xưởng ký kết giao ước thực hiện phong trào “Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52”. Phong trào được thực hiện theo 2 GĐ: Giai đoạn 1 từ 30-6 đến 30-9-2018; Giai đoạn 2 từ 30-9 đến 30-11-2018.