Ninh Bình: Xây dựng ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh

Ninh Bình hướng tới mục tiêu thi công môi trường không khói thuốc và giám sát, phân tích tình hình thực hiện một số vận hành phòng chống tác hại thuốc

Nghiện “bóng cười”: Ngộ độc và suy hô hấp
“Yêu” thăng hoa gấp 6 lần nhờ… vệ sinh mũi
Y tế Lai Châu tiếp cận vùng sạt lở Phong Thổ
Ninh Bình hướng tới mục tiêu thi công môi trường không khói thuốc và giám sát, phân tích tình hình thực hiện một số vận hành phòng chống tác hại thuốc lá của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Người dân tuần hành nhân ngày Thế giới không thuốc lá

Theo công văn số 08/CV-QPCTHTL năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thi công kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc và một số quy định của luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

Tiếp tục kiện toàn mạng lưới và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phòng chống tác hại thuốc lá để triển khai hiệu quả một số vận hành về phòng chống tác hại thuốc lá ở địa phương.

Ninh Bình đặt ra chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 đây là 95 % Lãnh đạo của Tỉnh, Sở, Ban ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. 80% người dân ở cùng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá.

75 % người dân ở cùng đồng biết về quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

100 % một số ngành, địa phương trong toàn tỉnh có Ban chỉ đạo về Phòng chống tác hại thuốc lá và ban hành được kế hoạch về phòng chống tác hại thuốc lá.

80% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm một số quy định cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc.

100 % trung tâm y tế tuyến tỉnh có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc tỏng khuôn viên trung tâm y tế, trong đây có 80 % trung tâm y tế thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc lá.