Hình 1: Nhân viên y tế gây phẫn nộ khi selfie bên bệnh nhân đang hấp hối

Hình 1: Nhân viên y tế gây phẫn nộ khi selfie bên bệnh nhân đang hấp hối