Nhà băng cần tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đề xuất với Thống đốc NHNN các giải ph

Những dòng máy bơm hút bùn với hiệu suất tốt
Dự án Lucky Garden – vị trí làm nên giá trị ăn theo quy hoạch
Thiết kế không gian khách sạn hiện đại diện tích lớn
NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đề xuất với Thống đốc NHNN các giải pháp thực hiện công tác quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn; Chủ động thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của TCTD về tăng trưởng xanh trong hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động tín dụng. Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính NHNN căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thống đốc NHNN nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh gi…

Hôm qua (24/3), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 03 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.
Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 24/3 nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, ngay từ năm 2015, hoạt động cấp tín dụng của ngành Ngân hàng cần chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng; cải thiện chất lượng môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững.
Thực hiện rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế tín dụng cho phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh; tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường và xã hội, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh, qua đó thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

17 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu RCL trong tháng qua – Nguồn: HOSE.
Hà Anh
RCL, CCI, HEV, LCD, PDR, ANV, SGC, SCD, VLA, TAC, BIC, ELC, CHP, KKC, PGI, DNM, SSM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Đ…


Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính NHNN căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thống đốc NHNN nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 -2020; Vụ Tín dụng các ngành kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN triển khai xây dựng và thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh theo định hướng, mục tiêu Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã được phê duyệt; đầu mối tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho hoạt động tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội; hướng dẫn các tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng và triển khai hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội…
NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đề xuất với Thống đốc NHNN các giải pháp thực hiện công tác quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn; Chủ động thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của TCTD về tăng trưởng xanh trong hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động tín dụng.
Đặc biệt, đối với các TCTD, căn cứ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã được phê duyệt và các chương trình, kế hoạch hành động của bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố, chủ động triển khai xây dựng chương trình, chính sách tín dụng xanh nhằm tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong cơ cấu doanh mục đầu tư tín dụng của mình; nghiên cứu xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng…
Hương Thủy
Hà Nội mới