Người khám bệnh BHYT cần những lưu ý gì từ năm 2018

Theo BHXH Việt Nam từ năm 2018, thẻ BHYT có nhiều điểm mới, nếu phát hiện thiếu tài liệu BHYT phải tự xác minh, không được phép đề nghị bệnh nhân quay

Cuba xóa bỏ thành công lây nhiễm virus HIV từ mẹ sang con
CSGT TP.HCM phát hiện ô tô chở 12.000 bao thuốc lá không rõ nguốn gốc
Nghệ An: Bác sỹ dùng cưa phá máy ra khỏi bàn tay bị dập nát
Theo BHXH Việt Nam từ năm 2018, thẻ BHYT có nhiều điểm mới, nếu phát hiện thiếu tài liệu BHYT phải tự xác minh, không được phép đề nghị bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT.

Từ năm 2018, thẻ BHYT mới không ghi giá trị sử dụng đến ngày mà chỉ từ ngày. Để biết giá trị sử dụng, người tham dự có thể chủ động tra cứu trên cổng tài liệu BHXH Việt Nam theo mã số BHYT ghi trên thẻ, danh sách ở đơn vị quản lý đối tượng.

Trường hợp vẫn còn vướng mắc, có thể điện thoại có cơ quan BHXH qua tổng đài 1900699668 để được hỗ trợ. Đến kỳ hạn đâyng tiền, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm thông báo tài liệu kịp thời qua 1 vài cấp đơn vị để người tham dự tiếp tục đâyng bảo hiểm.

Trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như Tờ khai của người tham dự, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham dự không phải cung cấp 1 vài pháp lý để chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi ích lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số BHXH (thẻ BHYT mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham dự BHYT cần điện thoại ngay có cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đây mà không phải cung cấp thêm pháp lý chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH có thời điểm tham dự đủ 05 năm liên tục ghi chưa đúng, người tham dự cung cấp thêm tài liệu về tên, địa chỉ của 1 vài đơn vị nơi đã có quá trình tham dự trước đây hoặc thẻ cũ (nếu còn lưu giữ) cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ. Cơ quan BHXH có trách nhiệm chủ động kiểm tra lại Danh sách, dữ liệu quản lý thu và kết hợp thêm có tài liệu người tham dự có thể cung cấp để điều chỉnh dữ liệu và in thẻ BHYT mới cho người tham dự ngay trong ngày theo giải đáp ở Công văn số 238/BHXH-CNTT ngày 22/01/2018 của BHXH Việt Nam.

Từ năm 2018, BHXH Việt Nam cũng đưa ra 1 số biện pháp và đề nghị đối có BHXH 1 vài tỉnh như rà soát chắc chắn đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH đúng quy trình trước khi in, đổi thẻ BHYT mới. Hạn chế tối đa 1 vài trường hợp thẻ cũ đã bổ sung thời điểm đủ 05 năm liên tục và chuyển đổi ích lợi, khi đổi thẻ BHYT mới đề nghị người tham dự bổ sung thêm hồ sơ.

Trường hợp được BHXH Việt Nam phát hiện mã số BHXH cấp chưa đúng quy trình, dẫn đến trùng lặp tài liệu hộ gia đình và nhân thân của người tham dự, ảnh hưởng đến ích lợi BHYT, cơ quan BHXH phải điện thoại trực tiếp có người tham dự và đơn vị quản lý đối tượng để bổ sung, đã đi vào hoạt động chính xác tài liệu định danh cho người tham dự theo đúng quy định của BHXH Việt Nam.

Trường hợp cá nhân tham dự theo nhiều đối tượng khác nhau, cơ quan BHXH rà soát, xác định và phối hợp có Trung tâm Công nghệ tài liệu BHXH Việt Nam chắc chắn chỉ cấp 1 thẻ BHYT duy nhất theo đối tượng Thứ nhất được xếp theo thứ tự 1 vài đối tượng quy định ở Điểm 2, Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT. Đồng thời, tài liệu cho đơn vị đã lập Danh sách trùng để điều chỉnh giảm. Trường hợp sơ xuất để xảy ra cấp trùng thẻ BHYT phải thực hiện giảm dữ liệu giá trị sử dụng thẻ đây ngay khi phát hiện.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kien-thuc/