Hình 1: Ngôi trường được xây từ bộ đèn dầu cổ

Hình 1: Ngôi trường được xây từ bộ đèn dầu cổ