Nghệ An hỗ trợ gạo cho hơn 20.000 học sinh học kỳ I, năm học 2018 – 2019

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định 4040/QĐ-UBND ngày 8/9/2018 về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn, học kỳ I năm học 2018 – 2019.Hơn

Hải Phòng: Bị điện giật, một học sinh tử vong ngay tại trường
Australia báo động tình trạng điểm chuẩn sư phạm quá thấp
Báo động bạo lực học đường… kiểu mới
UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định 4040/QĐ-UBND ngày 8/9/2018 về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn, học kỳ I năm học 2018 – 2019.
Hơn 20.000 học sinh trên địa bàn 12 huyện, thị xã của tỉnh Nghệ An được hỗ trợ gạo Học kỳ I, năm học 2018 – 2019.

Theo đây, học kỳ I năm học 2018 – 2019, sẽ có 20.525 học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được hưởng chính sách bán hàng hỗ trợ gạo, có số lượng 1.538.490 kg.

Những địa phương được phân bổ gạo hỗ trợ gồm một số huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa.

Số lượng gạo hỗ trợ trên sẽ được cấp thành 2 đợt. Đợt 1 cấp trước ngày 15/9 có số lượng 922.740 kg; và đợt 2 cấp trước ngày 25/11 có số lượng 615.750 kg. Định mức hỗ trợ mỗi em học sinh là 15kg/tháng.

Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND một số huyện, thị xã được phân bổ, chắc chắn chất lượng, đầy đủ, kịp thời.

UBND Nghệ An giao Sở GD&ĐT, Ban Dân tộc tỉnh và UBND một số huyện, thị xã được phân bổ phối hợp có Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cho một số trường học trên địa bàn chắc chắn kịp thời, tiện lợi và tiết kiệm giá thành vận chuyển.

Bên cạnh đây, chỉ đạo, giải đáp, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng học sinh được hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/