Hình 1: Nga phẫn nộ vì hình nộm Tổng thống Putin bị đóng đinh ở Latvia

Hình 1: Nga phẫn nộ vì hình nộm Tổng thống Putin bị đóng đinh ở Latvia