Nâng cao khả năng tương tác giữa các hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam

Trong hai ngày 1-2/3/2018, ở Hà Nội diễn ra Hội thảo “Tăng cường khả năng tương tác giữa 1 vài hệ thống tài liệu trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam”. Đây

Bệnh viện Việt Đức kêu gọi cộng đồng tìm thân nhân cho người bệnh đang điều trị
Hội nghị tập huấn cập nhật các xét nghiệm Y khoa và Thalassemia
Gay cấn ca mổ hơn 11 tiếng tách rời hai bé gái dính nhau vùng cùng cụt
Trong hai ngày 1-2/3/2018, ở Hà Nội diễn ra Hội thảo “Tăng cường khả năng tương tác giữa 1 vài hệ thống tài liệu trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam”. Đây là dịp 1 vài nhà quản lý trong ngành y tế, 1 vài chuyên gia về CNTT đưa ra biện pháp, tăng cường khả năng tương tác giữa 1 vài hệ thống tài liệu trong lĩnh vực y tế.

Theo tin từ Cục CNTT, Bộ Y tế, trong 2 ngày 1-2/3/2018, ở Hà Nội, Cục CNTT – Bộ Y tế phối hợp cộng Ngân hàng Châu Á (ADB) tổ chức hội thảo “Tăng cường khả năng tương tác giữa 1 vài hệ thống tài liệu trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam”. Trong ngày Thứ nhất, 1 vài chuyên gia về công nghệ tài liệu y tế trong và ngoài nước trình làng Kiến trúc Hồ sơ sức khỏe điện tử; Hệ thống tài liệu thống kê y tế điện tử (DHIS2) và chia sẻ bí kíp triển khai DHIS2 ở tỉnh Cà Mau; Đề án tin học hóa y tế cơ sở; Phương pháp ánh xạ mã ID…. Trong ngày kế tiếp, 1 vài thành viên tham dự hội thảo sẽ tiếp tục được chia sẻ bí kíp triển khai HL7 FHIR và LHC HIS ở 1 số quốc gia trên địa cầu, chia nhóm thực hành 1 vài tình huống HL7 FHIR…

PGS. TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo.

Theo PGS. TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế, có sự bùng nổ của vạn vật kết nối, CNTT trở thành phương tiện quan trọng ảnh hưởng sâu sắc đến toàn xã hội, 1 vàih tân nhiều khái niệm khiến cho địa cầu phẳng hơn thu gọn về không gian và thời gian. Nhằm phát huy tối đa lợi ích mà CNTT có lại, cộng có sự quan tâm chỉ đạo của nhà nước và chính phủ, sự giúp đỡ nhiệt thành của bạn bè quốc tế. Năm 2017, Bộ Y tế tiếp tục thi công và đã đi vào làm việc hành lang pháp lý cho công tác áp dụng công nghệ tài liệu. Bộ đã ban hành thông tư về “Y tế từ xa” quy định về làm việc y tế từ xa, bao gồm: Tư vấn y tế từ xa; hội chẩn giải đáp khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hội chẩn giải đáp chẩn đoán hình ảnh từ xa; hội chẩn giải đáp giải phẫu bệnh từ xa; hội chẩn giải đáp phẫu thuật từ xa và đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Thông tư 54/2017 về “Bộ tiêu chí áp dụng công nghệ tài liệu và giải đáp xác định mức áp dụng công nghệ tài liệu ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” nhằm cung cấp bộ công cụ phân tích hiện trạng áp dụng CNTT ở trọng điểm y tế. Định hướng cho 1 vài trọng điểm y tế các vấn đề cần thiết khi triển khai 1 vài làm việc áp dụng CNTT. Cung cấp tư liệu để trọng điểm y tế có cơ sở căn cứ thi công kế hoạch, quy hoạch, đầu tư áp dụng CNTT ở trọng điểm y tế.

Bộ Y tế chủ động tham dự cuộc 1 vàih mạng công nghiệp 4.0 thông qua: mở bán “Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và áp dụng công nghệ tài liệu ngành y tế năm 2017” cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác về tình hình áp dụng công nghệ tài liệu trong ngành y tế và giúp cho 1 vài đối tượng được phân tích nhận thức rõ về 1 vài tiêu chí nhằm cải thiện hiện trạng. Cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, điều hành về áp dụng công nghệ tài liệu trong cơ quan nhà nước và trong 1 vài lĩnh vực chuyên môn của ngành y tế; phục vụ thi công 1 vài định hướng, 1 vài cơ chế chính sách bán hàng thúc đẩy và phát triển và áp dụng công nghệ tài liệu trong ngành y tế.

Bộ Y tế tiếp tục triển khai thi công và hoạt động hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm phục vụ người dân và công ty, góp phần minh bạch hóa làm việc của cơ quan nhà nước; Đẩy mạnh an toàn tài liệu, ban hành nhiều phần mềm áp dụng trong 1 vài lĩnh vực của ngành y tế; Đầu tư dự án nâng cấp CNTT trong quản lý ngành, đưa ra mục tiêu đã đi vào làm việc thi công trọng điểm dữ liệu quốc gia về y tế… Trong thời gian tới, Bộ Y tế tập trung thi công 3 chương trình y tế điện tử đến năm 2020: Chương trình Xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai hệ thống thống kê y tế điện tử để dần hình thành trọng điểm dữ liệu quốc gia về y tế. Chương trình về hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, phần mềm quản lý trạm y tế xã theo nguyên tắc chung để chắc chắn liên thông 1 vài phần mềm có nhau và có phần mềm trong giám định bảo hiểm y tế. Chương trình thứ 3 về dịch vụ công trực tuyến và cơ chế 1 cửa quốc gia ASEAN, phấn đấu đến 2020 có 70-80% trong số 300 thủ tục hành chính đạt mức độ 3, 4.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kien-thuc/