Hình 1: Mỹ có thể sẽ viện trợ 1 tỷ USD cho các quốc gia Trung Mỹ

Hình 1: Mỹ có thể sẽ viện trợ 1 tỷ USD cho các quốc gia Trung Mỹ