Hình 1: Mưa phùn kéo dài, máy sấy quần áo, máy hút ẩm đắt khách ở Hà Nội

Hình 1: Mưa phùn kéo dài, máy sấy quần áo, máy hút ẩm đắt khách ở Hà Nội