Hình 1: Một người đàn ông bị kết án tù và phạt nặng vì ngược đãi chó

Hình 1: Một người đàn ông bị kết án tù và phạt nặng vì ngược đãi chó