Hình 1: Miễn thi tốt nghiệp với thí sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc tế

Hình 1: Miễn thi tốt nghiệp với thí sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc tế