Hình 1: Malaysia bắt hơn 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp

Hình 1: Malaysia bắt hơn 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp