Mã trường, mã ngành Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cần điền đúng mã trường là DNT; trong đấy có ngành CNTT có mã ngành 748

Thanh Hóa: Thiếu hơn 4.000 giáo viên, nhân viên hành chính giáo dục
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm tuyển ngành mới
Học sinh đạt điểm tối đa trong kỳ thi Tú tài quốc tế
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM cần điền đúng mã trường là DNT; trong đấy có ngành CNTT có mã ngành 7480201.

Hiện nay từ 19/7 đến 26/7, thí sinh thi THPT quốc gia 2018 đã có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức trực tuyến. Và cũng trong thời gian này từ 19/7 đến 28/7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tiếp ở điểm tiếp nhận hồ sơ bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng giai đoạn này, trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) là 1 trong một vài trường phía Nam được thí sinh quan tâm cân nhắc nhiều nhất. Lưu ý thí sinh cần ghi đúng mã trường, mã ngành, nhóm ngành, mã công trình xét tuyển theo quy định của trường (xem giải đáp tra mã trường, mã ngành ở đấy). Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được Hệ thống nhận lời và bị loại.

Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào HUFLIT cần điền đúng mã trường là DNT. Và HUFLIT có ngành CNTT có mã ngành 7480201, bao gồm 4 công trình xét tuyển A00, A01, D01, D07.

Về một vài bước điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến online thì ICTnews đã có giải đáp ở đấy, và giải đáp một vàih ghi phiếu điều chỉnh nguyện vọng để nộp trực tiếp ở đấy. Như chúng ta đã biết, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần duy nhất trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Trước 17h ngày 30/7 thí sinh còn có thể kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và yêu cầu điều chỉnh sai sót nếu có. Nhưng thực tại việc ghi đúng chuẩn tài liệu trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi.

Dưới đấy là bảng ghi cụ thể mã xét tuyển của từng ngành đào tạo đối có trường HUFLIT, nếu muốn tra cứu cụ thể về tài liệu tuyển sinh của trường chúng ta có thể xem ở đấy.

Mã trường HUFLIT 2018 tuyển sinh

Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêuTổ hợp xét tuyểnGhi chú
Xét tuyển thi THPT QGXét tuyển học bạ lớp 12Mã công trìnhTổ hợp

7480201

Công nghệ tài liệu

230

100

A00

A01

D01

D07

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

7220201

Ngôn ngữ Anh

420

180

D01

A01

D14

D15

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh

Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

30

10

D01

A01

D04

D14

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Toán, Tiếng Trung;

Văn, Sử, Tiếng Anh;

7340101

Quản trị kinh doanh

210

90

D01

A01

D07

D11

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Lý, Tiếng Anh

Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh

7340120

Kinh doanh quốc tế

140

60

D01

A01

D07

D11

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Lý, Tiếng Anh

Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh

7310206

Quan hệ quốc tế

170

70

D01

A01

D07

D14

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh

7340201

Tài chính – Ngân hàng

70

30

D01

A01

D07

D11

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Lý, Tiếng Anh

7340301

Kế toán

70

30

D01

A01

D07

D11

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Lý, Tiếng Anh

7810103

Quản trị DV DL và lữ hành

70

30

D01

A01

D15

D14

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

7810201

Quản trị khách sạn

105

45

D01

A01

D15

D14

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

7380107

Luật kinh tế

105

45

D01

A01

D07

D14

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

7310608

Đông Phương học

190

80

D01

D06

D15

D14

Văn, Toán, Tiếng Anh;

Văn, Toán, Tiếng Nhật;

Văn, Địa, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Tiếng Anh

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/