Lộ diện hàng loạt sai phạm trong quản lý tài chính của NXB Giáo dục Việt Nam

Vừa qua, Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa mở phân phối kết luận thanh tra ở Công ty TNHH 1 thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) có vô số bê

Trường Quốc tế George Washington là trường không có giáo viên, không có học sinh
Chọn nghề theo đam mê hay mốt thời thượng
Điểm chuẩn chính thức của Đại học Công đoàn 2018
Vừa qua, Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa mở phân phối kết luận thanh tra ở Công ty TNHH 1 thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) có vô số bê bối khó tin.

Cụ thể, Ông Mạc Văn Thiện kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Uỷ viên HĐQT ở 03 doanh nghiệp thành viên không đúng quy định ở Luật Doanh nghiệp; ký nhiều văn bản không đúng thẩm quyền, thủ tục.

Cụ thể, ký 13 chọn lọc bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo ở Công ty mẹ NXBGDVN không đúng thẩm quyền, ký 09 chọn lọc bổ nhiệm thuộc thẩm quyền nhưng không trên cơ sở yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đây, ký chọn lọc bổ nhiệm ở một số doanh nghiệp thành viên không đúng đối tượng và thẩm quyền quy định; ký chọn lọc công nhận hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng của một số doanh nghiệp thành viên không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT; ký thông báo về việc nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu đối có ông Phạm Văn Hồng, ký văn bản về việc phát hành sách giáo khoa song ngữ Việt – Anh và chỉ đạo việc phân phối 03 lô đất ở Đà Nẵng không đúng thẩm quyền)…

Theo kết luận thanh tra, NXBGD Việt Nam được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên (HĐTV). Tuy nhiên, trong năm 2015, nhiều nội dung nghị quyết của HĐTV được ban hành không thống nhất có biên bản cuộc họp, không rõ cơ sở ban hành; 1 số nội dung trao đổi, được biểu quyết nhất trí 100% thông qua, ghi trong biên bản họp nhưng không được đưa vào nghị quyết của HĐTV.

Lộ diện vô số sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (ảnh minh họa)

Đáng chú tâm, ông Mạc Văn Thiện, thời gian giữ chức Chủ tịch HĐTV đã kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ủy viên HĐQT ở ba doanh nghiệp thành viên, vi phạm Luật Doanh nghiệp. Đối có ông Vũ Văn Hùng, khi làm Tổng Giám đốc chưa thực hiện việc ký một số văn bản bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền; chưa báo cáo có Bộ GD và ĐT một số thiếu sót, hạn chế trong thực hiện mối quan hệ giữa HĐTV có Tổng Giám đốc…

Qua kiểm tra, việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động có nhiều sai phạm: tuyển dụng 10 người chưa đúng quy định, ký 47 trường hợp khoán gọn không đúng, kí hợp đồng khoán gọn không qua tuyển dụng.

Việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền thu nhập của NXBGD Việt Nam cũng có nhiều sai phạm. Qua kiểm tra 11 hồ sơ tuyển dụng hai năm 2015 và 2016 cho thấy, chưa thực hiện đúng quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm như: không thông báo tuyển dụng theo quy định; Chủ tịch HĐTV ký 1 số văn bản trái quy định, không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, kiểm tra 21 hồ sơ bổ nhiệm ở NXBGD Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc, từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2016, có 13 chọn lọc bổ nhiệm được Chủ tịch HĐTV ký không đúng thẩm quyền…

Đối có công tác quản lý tài chính, theo kết luận thanh tra, ở thời điểm 31-12-2015, NXBGD Việt Nam có vốn đầu tư ở 54 doanh nghiệp có tổng giá trị 548,4 tỷ đồng. Trong đây, có 18 doanh nghiệp (vốn đầu tư hơn 192,1 tỷ đồng) làm việc không hiệu quả, không có cổ tức để chi trả.

Tại thời điểm 31-12-2016, NXBGD Việt Nam có vốn đầu tư ở 52 doanh nghiệp, có tổng giá trị đầu tư hơn 546,5 tỷ đồng thì có 17 doanh nghiệp (vốn đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng) không chi trả cổ tức. Như vậy, việc góp vốn đầu tư của NXBGD Việt Nam vào nhiều doanh nghiệp không hiệu quả, có các doanh nghiệp làm việc thua lỗ trong nhiều năm.

Đáng chú tâm, thực hiện đề án tái cơ cấu, NXBGD Việt Nam đã tăng vốn đầu tư ở 1 số doanh nghiệp trái có chọn lọc của Bộ GD& ĐT. Trong đây, tăng vốn cao hơn mức được phê duyệt ở: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, từ 16,6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng; Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội, từ 6,3 tỷ đồng lên 7,188 tỷ đồng. Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông phải giữ nguyên vốn góp 5,1 tỷ đồng thì lại được NXBGD Việt Nam tăng thêm 4,712 tỷ đồng.

Đáng chú tâm, Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Tiền Giang phải thực hiện thoái vốn thì NXBGD Việt Nam lại tăng vốn 0,274 tỷ đồng. Trong khi đây, Công ty cổ phần Sách giáo dục Hà Nội phê duyệt tăng vốn 30,8 tỷ đồng nhưng chỉ tăng 17,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục Hà Nội phê duyệt tăng 19 tỷ đồng nhưng chỉ tăng 5,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong công tác thoái vốn, năm 2015 theo kế hoạch phải thoái vốn ở 36 doanh nghiệp, nhưng đến 31-12-2016 vẫn còn 32 doanh nghiệp chưa thực hiện thoái vốn thành công. Việc thực hiện thoái vốn chậm có lý do do nội dung nghị quyết HĐTV lần thứ chín năm 2015 trái có đề án đã được phê duyệt.

Các sai phạm khác như: Kiểm soát làm việc thiếu hiệu quả, không phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện vốn năm 2015 theo đúng thời hạn quy định, chưa phê duyệt quy hoạch chức danh quản lý, chưa thực hiện đúng về công khai tài sản, thu nhập…

Ngoài ra, thương hiệu của NXB GDVN là tài sản vô hình có giá trị lớn nhưng chưa có quy chế quản lý thương hiệu; một số văn bản về quản lý tài chính chưa được ban hành đầy đủ; chưa thi công chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn; chưa thi công đầy đủ tiêu chí phân bổ một số khoản giá thành chung; quá trình đầu tư còn dàn trải…

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/