Hình 1: Lễ khen thưởng lúc 3h sáng của đoàn học sinh Olympic Vật lý châu Á

Hình 1: Lễ khen thưởng lúc 3h sáng của đoàn học sinh Olympic Vật lý châu Á