Kiến thức trong SGK của Việt Nam hiện nay mới chỉ bằng 70% so với các nước

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, kiến thức giai đoạn này trong SGK của Việt Nam mới chỉ bằng 70% so có các nước. Vì thế, trong thi công chương tr

Bảng mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển của ĐH Quốc gia Hà Nội
Nghệ An: Gần 100% phụ huynh trường THCS Hưng Dũng nói không với VNEN
Đề thi và gợi ý đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tại Đà Nẵng năm học 2018
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, kiến thức giai đoạn này trong SGK của Việt Nam mới chỉ bằng 70% so có các nước. Vì thế, trong thi công chương trình GD phổ thông mới, nói là giảm tải nhưng thực tại sẽ tăng lượng kiến thức lên 100% như các nước khác.

Tại Hội thảo quốc tế phát triển năng lực trường sư phạm cung cấp đề nghị nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT và Tổ chức Ngân hàng Thế giới tổ chức sáng ngày 22.11, GS Đinh Quang Báo – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay: “Vấn đề quá tải cho đến nay vẫn đang là vấn đề nhức nhối trong giáo dục và lôi kéo sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, xã hội lại đang hiểu chưa đúng về quan niệm thế nào là “tải”.

Hội thảo quốc tế phát triển năng lực trường sư phạm cung cấp đề nghị nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, kiến thức giai đoạn này trong SGK của Việt Nam mới chỉ bằng 70% so có các nước. Vì thế, trong thi công chương trình giáo dục phổ thông tổng thế, nói là giảm tải nhưng thực tại sẽ tăng lượng kiến thức lên 100% như các nước khác.

Chương trình mới sẽ cắt giảm kiến thức rời rạc, không tích hợp để tăng các kiến thức tích hợp lên”.

GS Đinh Quang Báo – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS Đinh Quang Báo cũng cho biết thêm: “Để cung cấp chương trình giáo dục phổ thông giáo viên cần được bồi dưỡng để có thể đánh giá được các đổi mới trong chương trình GDPT tổng thể, chương trình môn học, vận hành giáo dục, sách giáo khoa môn học.

Hình thành được các kĩ năng vận dụng các biện pháp dạy học, giáo dục cung cấp đổi mới chương trình theo định hướng tích hợp, kĩ năng tổ chức vận hành trải nghiệm sáng tạo; kĩ năng cảm thấy và giải quyết các tình huống giáo dục; thi công các chủ đề giáo dục thích hợp địa phương; kĩ năng tham vấn học đường, giải đáp hướng nghiệp…

Bên cạnh đó cũng cần năng lực phát triển nghề nghiệp trong tập thể sư phạm nhà trường, đặc thù tổ chức các vận hành phát triển chương trình giáo dục nhà trường, tìm hiểu bài học…

Ngoài ra, giáo viên phải được đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng sao cho họ vừa có tri thức đủ rộng, vừa có năng lực dạy học 1 môn học, chuyên đề ở mức cao hơn, sâu hơn, gắn cụ thể hơn có 1 lĩnh vực ngành nghề. Đó là biện pháp lâu dài, bền vững mà trước hết phải đổi mới chương trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm.

Chúng ta cần tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên để có vốn tri thức rộng, tích hợp. Lưu ý rằng đào tạo vốn tri thức rộng sẽ càng khiến cho giáo viên có hiểu biết sâu sắc hơn nội dung khoa học đơn ngành.

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có để có giáo viên cốt cán chuyên sâu về từng môn học, chuyên đề tự chọn định hướng nghề nghiệp. Trước mắt khi mỗi trường chưa đủ, có thể tổ chức đội ngũ giáo viên chuyên sâu này theo cụm trường để thỉnh giảng chéo giữa các trường, kể cả việc mời người dạy từ các cơ sở dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học; cũng có thể ghép nhóm học sinh có cộng chọn lọc ở các trường THPT trong cộng địa bàn.

Mỗi nhà trường khi thi công chương trình giáo dục nhà trường phải tổ chức các bộ môn, các nhóm giáo viên cộng thảo luận học thuật, kiến trúc các chủ đề tích hợp qua đó phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên.

Các cơ sở đào tạo giáo viên cần kiến trúc chương trình sao cho sinh viên vừa được đào tạo để dạy học các môn học tích hợp các khoa học, vừa được chọn lọc để được đào tạo chuyên sâu các môn học, chuyên đề tự chọn.

Các địa phương cũng cần không ngừng nghỉ bồi dưỡng cập nhật chuyên sâu các môn học, chuyên đề tự chọn, và coi đó là 1 nội dung của phát triển chương trình nhà trường”.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/