Kết quả rà soát chức danh GS, PGS năm 2017: 41 người không được công nhận

Đến thời điểm này công tác rà soát hồ sơ của 94 ứng viên GS, PGS có dấu hiệu chưa chắc chắn nguyên tắc theo quy định hoặc có khiếu kiện đã đã đi vào h

Bài toán ‘bóng đá’
Đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên 2018 – 2019
Đại học Công nghệ TP.HCM công bố điểm xét tuyển
Đến thời điểm này công tác rà soát hồ sơ của 94 ứng viên GS, PGS có dấu hiệu chưa chắc chắn nguyên tắc theo quy định hoặc có khiếu kiện đã đã đi vào hoạt động.

Theo đây, có thêm 53 người được công nhận đạt nguyên tắc chức danh GS, PGS năm 2017; 41 ứng viên không được công nhận do hồ sơ không chắc chắn theo quy định hoặc có đơn xin rút.

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao theo quy định hiện hành, Thanh tra Bộ đã tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ của 94 ứng viên GS, PGS có dấu hiệu chưa chắc chắn nguyên tắc theo quy định hoặc có khiếu kiện.

Việc kiểm tra, xác minh có kết quả như sau: Có 53 ứng viên chắc chắn đủ nguyên tắc, điều kiện, được công nhận đạt nguyên tắc chức danh GS, PGS; 41 người không được công nhận do hồ sơ không chắc chắn theo quy định hoặc có đơn xin rút khỏi danh sách công nhận đạt nguyên tắc chức danh GS, PGS năm 2017. Như vậy, năm 2017, có 1.184 người được công nhận đạt nguyên tắc chức danh GS, PGS, đạt mật độ 77% (mật độ này năm 2016 là 75,5%).

Hiện ở, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương đã đi vào hoạt động, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định nguyên tắc, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ để tiến hành ngay từ đợt xét công nhận mới.

Trước đây, báo điện tử Infonet đã đưa tin, theo kết quả do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước mở bán thì năm 2017 có 85 người đạt nguyên tắc giáo sư, 1.141 người đạt nguyên tắc phó giáo sư, con số cao kỷ lục trong vòng hơn 40 năm qua.

Con số này cũng tăng 60% so có tổng số người đạt nguyên tắc giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

Điều đáng nói, số tân GS, PGS có bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI, Scopus rất thấp; 11 ngành trong tổng số 28 ngành có giáo sư được phong lần này không có bài báo ISI/Scopus khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về chất lượng GS, PGS trên chuyến tàu “vét” có số hiệu 174.

Ngay sau đây, văn phòng Chính phủ đã ra công văn hỏa tốc số 1418 đề nghị Bộ trưởng GD&ĐT và Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nghiêm túc tham khảo, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định và báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/2/ 2018.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/