Ít nhất 90% học sinh, sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp

ICTnews - Một mục tiêu của Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đến năm 2020, có ít n

Thanh Hóa: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nữ Hiệu trưởng Mầm non bị buộc thôi việc
Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018
Đề thi Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019
ICTnews – Một mục tiêu của Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đến năm 2020, có ít nhất 90% học sinh, sinh viên một số trường được sở hữu kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020” hướng tới mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và sở hữu kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập ở một số nhà trường (Ảnh minh họa)

Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký chọn lọc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020”.

Đề án hướng tới mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và sở hữu kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập ở một số nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa một số ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020” cũng xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2020, 100% một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và một số trọng điểm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục không ngừng nghỉ được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được sở hữu kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Đồng thời, 100% một số đại học, học viện, trường đại học, 50% một số trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 2 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn chi phí thích hợp hoặc kết nối có một số công ty, một số quỹ đầu tư mạo hiểm.

Mục tiêu đến năm 2025 là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, sở hữu kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên: tăng cường cơ sở vật chất cho một số trọng điểm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp. 100% một số đại học, học viện, trường đại học và 70% một số trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được đầu tư từ nguồn chi phí thích hợp hoặc kết nối có một số công ty, quỹ đầu tư mạo hiểm.

Cùng có việc quy định rõ về đối tượng và phạm vi của Đề án, trong Đề án mới được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra một số nhóm nhiệm vụ, biện pháp sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm đạt được một số mục tiêu.

Cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ, biện pháp chính để thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020” gồm có: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; Hỗ trợ vốn cho một số chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; Hoàn thiện cơ chế, chính sách bán hàng hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của Đề án, chủ trì thi công chương trình, kế hoạch triển khai một số nội dung của Đề án theo từng GĐ, giải đáp, kiểm tra phân tách kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. Định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT tình hình triển khai Đề án.

Bộ GD&ĐT cũng chịu trách nhiệm thi công thông tin giáo dục khởi nghiệp, thông tin cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, thông tin đào cán bộ giải đáp hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, thông tin đào tạo giáo viên hướng nghiệp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giải đáp, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của một số đại học, học viện, trường đại học, trường THPT và trọng điểm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục không ngừng nghỉ…

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/