Hình 1: Indonesia xây đài tưởng niệm nạn nhân máy bay QZ8501

Hình 1: Indonesia xây đài tưởng niệm nạn nhân máy bay QZ8501