Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại Hà Nội chính xác nhất

Từ ngày 7 - 9/7 phụ huynh ở Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 6. Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết thời gian thực hiệ

Cách phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên
Các trường hối hả xét tốt nghiệp, in phiếu điểm cho thí sinh
Bảng mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển của ĐH Y Dược Thái Bình
Từ ngày 7 – 9/7 phụ huynh ở Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 6.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết thời gian thực hiện việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào 1 vài lớp đầu cấp cho học sinh năm học 2018 – 2019 mà cụ thể là học sinh lớp 6 bắt đầu từ ngày 7 – 9/7.

Từ ngày 7 – 9/7 phụ huynh ở Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 6 (ảnh:Thanh niên)

Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 phụ huynh nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh; mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường mầm non, tiểu học năm học 2017 – 2018 trên địa bàn TP Hà Nội bàn giao cho phụ huynh của học sinh cuối cấp. Mỗi mã số phụ huynh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến 1 lần.

Khi điền tài liệu vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

Phần Thông tin cha, mẹ, người giám hộ: Phụ huynh nhất thiết phải khai đủ (Họ và tên, Năm sinh, Số CMND) 1 trong ba phần: Thông tin cha, Thông tin mẹ hoặc Thông tin người giám hộ.

Trường hợp sai tài liệu học sinh: Khi phụ huynh có hồ sơ tuyển sinh đến nộp ở trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định, ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng tài liệu hồ sơ tuyển sinh.

Khi nộp hồ sơ nhập học, phụ huynh phải nộp kèm theo Giấy nhập học năm học 2018 – 2019 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Nếu phụ huynh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, có thể yêu cầu trường tuyển sinh hỗ trợ in Giấy nhập học năm học 2018 – 2019 ngay khi nộp hồ sơ.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/