Hình 1: Hung thủ hiếp dâm tập thể vẫn không hối hận, Ấn Độ nổi giận

Hình 1: Hung thủ hiếp dâm tập thể vẫn không hối hận, Ấn Độ nổi giận