Hình 1: Hơn 100 người thiệt mạng do lỗi kỹ thuật trên xe ôtô của GM

Hình 1: Hơn 100 người thiệt mạng do lỗi kỹ thuật trên xe ôtô của GM