Tag: học

Bí quyết học tiếng Anh của nam sinh đạt 110/120 điểm TOEFL

. Điển hình nhất là cách học quá chú trọng vào ngữ pháp với những cấu trúc đánh đố như cụm động từ ít gặp, các thành ngữ lạ… Theo em, ngôn ngữ là công ...

Bí quyết học tiếng Anh của nam sinh đạt 110/120 điểm TOEFL

. Theo Đức Anh, ngôn ngữ không như khoa học, nó là phần của đời sống nên không thể ngồi nghĩ mỗi ngày dành 1-2 tiếng học tiếng Anh tại bàn học, cộng v ...

Bí quyết học tiếng Anh của nam sinh đạt 110/120 điểm TOEFL

. Điển hình nhất là cách học quá chú trọng vào ngữ pháp với những cấu trúc đánh đố như cụm động từ ít gặp, các thành ngữ lạ… Theo em, ngôn ngữ là công ...
3 / 3 POSTS