Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm xét tuyển 2018

Vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã mở bán ngưỡng điểm xét tuyển năm học 2018 - 2019. Theo đây, năm học 2018 - 2019 Học viện Nông nghiệp Việt Na

Trường ĐH Sư phạm đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển 2018
Sinh viên học và làm ngay từ năm đầu tiên
Khen thưởng nam sinh chạy Grab trả lại 320 triệu đồng cho khách bỏ quên
Vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã mở bán ngưỡng điểm xét tuyển năm học 2018 – 2019.

Theo đây, năm học 2018 – 2019 Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh có 3 phương thức: Tuyển thẳng, lấy kết quả THPT quốc gia và xét tuyển học bạ.

Phụ huynh và thí sinh có thể xem xét điểm xét tuyển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2018 – 2019 sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/