Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm xét tuyển 2018

Vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã mở bán ngưỡng điểm xét tuyển năm học 2018 - 2019. Theo đây, năm học 2018 - 2019 Học viện Nông nghiệp Việt Na

‘Quá tham vọng khi đặt mục tiêu nói đúng, viết đúng chính tả với trẻ lớp 1’
Điểm cao bất thường tại Lạng Sơn là thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động
Đề thi và gợi ý đáp án môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại Yên Bái năm học 2018 – 2019
Vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã mở bán ngưỡng điểm xét tuyển năm học 2018 – 2019.

Theo đây, năm học 2018 – 2019 Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh có 3 phương thức: Tuyển thẳng, lấy kết quả THPT quốc gia và xét tuyển học bạ.

Phụ huynh và thí sinh có thể xem xét điểm xét tuyển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2018 – 2019 sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/